10 Şubat 2009

Torbalı CHPde Ertan Çelik, Kimin Başkanı?

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur yeni yaptırılan meydana Atatürk heykelinin sağına kendi, soluna hanımının heykelini yaptırmasıyla ulusal basına konu olmuştu. Yeni meydanda yapulan ilk resmi törende yani Heykel 2006 Yılında 30 Ağustos törenlerinde açılmış ve herkes şok olmuştu.
CHP - Torbalıda ErtanÇelik, Kimin Başkanı?

Dr. İbrahim Öz dü, Ramazan İsmail Uygur’du derken kaotik ve anti-demokratik, halktan kopuk bir süreçten sonra Torbalı CHP adayını belirledi. Hayırlısı olsun... Fakat bu süreçte gözden kaçan ve ne etik nede kendi parti tüzüğüne bağlantısız hareket eden CHP Torbalı ilçe Başkanı Ertan Çelik’in duruşunu ve tutumunu masaya yatırmakta yarar var.

CHPartisi tüzüğü, Madde-61 de Yerel Seçimlerde aday belirleme sürecini şöyle anlatmış;
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir. Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi'nindir. Parti Meclisi bu yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçimin yapıldığı çevredeki örgüt birimine danışır.

Madem CHParti'si Tüzüğü üzerinden gidiyoruz bakın CHP Parti tüzüğü, Madde-28 de İlçe Başkanı nasıl anlatılmış;
İlçe Başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilcisidir. İlçe yönetim kurulu’na, ilçe ve belde belediye meclisleri parti gruplarına başkanlık eder.
İlçe başkanı;
İlçe yönetim kurulu’nun, ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının, ilçe düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının, belde başkanları ve belde yönetim kurullarının, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının; Tüzükte belirlenen ve üst kademelerce öngörülen görevleri başarıyla yerine getirmelerini, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Bunun için Tüzük ve yönetmelik kuralları içinde gerekli girişimlerde bulunur.


CHP Parti tüzüğü, Madde-30, ilk 2 fıkrada ise İlçe Yönetim Kurulu’nun görevleri şöyle anlatmış;
İlçe Yönetim Kurulu, ilçe çevresinde partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür. Bu amaçla;
A) Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve partiye karşı yapılabilecek eleştirileri cevaplandırır.
B) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği görevleri yapar. İlçe düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grupları ile, ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve denetler.”

Bu maddelerden anlaşılacağı üzere İlçe Başkanı bulunduğu ilçede partisinin ve CHP - Parti Meclisi’nin (PM) temsilcisi, aldığı kararların uygulayıcısıdır. Bir belediye başkanı yada grubun adamı değildir. Partinin adamıdır. Partisinin belirlenen icraatlarının uygulayıcısıdır.

Dr. İbrahim Öz'ün adaylığının açıklanmasından sonra yaşanan olaylara baktığımızda CHP Torbalı ilçe Başkanı Ertan Çelik, İbrahim Öz’ün aday adaylığı başvurusunu kabul ederek bile büyük bir özveride bulunmuş, kendini aşmıştır! Bu tüzük bana göre demokratik normlara uygun olmasada, bu tüzüğün sahibi bir partiye ilçe başkanı olmuşsanız zaten bunları bilerek oradasınız demektir. Normal, demokratik siyasi partilerde parti yöneticileri teşkilatına, delegesine, üyesine hatta halka danışmadan, görüşlerini almadan aday belirlemezler. CHP de başta yapılan yanlış budur. Aday eğer yerel teşkilat, üye ve halkına sorulmazsa sorunlar kaçınılmazdır. Bunu CHP Torbalı ilçe teşkilatı kötü bir tecrübe ile yaşadı. Fakat sadece ilçemizde değil, ülkenin birçok CHP teşkilatında bu problemler oldu.

Süreç içinde eğer aday adayları CHP Torbalı ilçe teşkilatına, delege ve üyeye sorulsaydı ve bunun sonuçları ilçe başkanına paylaşılarak, Ramazan İsmail Uygur’un önde olduğu tespitine rağmen Dr. İbrahim Öz ismi genel merkezden dayatılsaydı tamam. O takdirde ilçe örgütünin görüşü istikametinde karar almayan merkeze kafa tuıtmakta, kendisini ve teşkilatının çiğnendiğini düşünerek isyan etmekte, dayatılan adayı kabullenmemekte haklı olabilirdi? Fakat CHP de adayın nasıl belirlendiğini en iyi kendisi bilir ki bunu biz bile aday belirlenmeden defaatle yazmıştık,
http://cenksarigol.blogspot.com/2009/01/denizokrasi-uygulamalar-chp-izmir.html

Doğrusu CHP Torbalı ilçe Başkanı Ertan Çelik’in yanlışı Genel Merkezin açıkladığı adaya ilk karşı çıkan olmasından ve kabullenememesinden, bizzat kendisinin merkezin kararına karşı veya belirlenen adaya karşı parti teşkilatını harekete geçirip, örgütlemesidir. Yoksa elbette parti tabanından gelen istek, görüş ve önerilerimerkeze iletmek, koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Fakat bizzat kendisi parti tüzüğüne göre belirlenen adaya karşı çıkması etik değildir. Bu partinin değil, başka bir yerin adamı olduğunu gösterir. Eğer genel merkezin belirlediği aday için bizzat karşı propogandayı başlatan ve örgütleyen olursanız. Size, yani CHP Torbalı ilçe başkanlığına, aday adaylığı başvurusunda bulunan kişilere olan samimiyetinizi kaybedersiniz. Sizden önce durmanız, beklemeniz, partililerinizi, tehdit edenleri sakinleştirmeniz beklenirdi.

Yaşanan olaylar sırasında şimdi yine tüzüğe göre bize cevap vermekle yükümlü olan ilçe başkanı ve yönetim kurulu acaba,
İbrahim Öz ismi açıklandığı günün ertesi ilte teşkilatına 50-60 kişilik bir destekçisi ve adayı kabul etmiş partili olarak gelseydi ne olurdu? İbrahim Öz bu hareket içine girmeyerek aslında sizden beklenen gerginlik azaltıcı pozisyon mu takınmıştır?

Tüm bunlar bir yana, aslında ilçe kamuoyu mevcut Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un CHP Genel Merkezi tarafından niçin aday gösterilmediğini hala merak ediyor. Ben bugüne kadar birçok sefer yazdım
http://cenksarigol.blogspot.com/2008/11/ismail-uygur-ve-sedat-uzunbay-kal.html ama rica etsek bizimle resmi, CHP - PM şerhlerini paylaşır mısınız? Ramazan İsmail Uygur’u CHP - Genel Merkezi nezdinde gözden çıkaran ve İbrahim Öz’e göre düşük kalan meziyetleri nelerdi? Tüzüğünüzün 30. Maddesi (A) fıkrası uyarınca cevap verme yetkinizi kullanabilirsiniz..!

Yaşanan süreçten benim anladığım, mevcut CHP ilçe örgütü, tüzüğünde belirtildiği gibi genel merkezinin kararlarının uygulayıcısından çok, Belediye Başkanının direktiflerinin uygulayıcısı olmuş! Eee bu durumda Ekrem Bulgun il başkanı yapılmadı. Yani görev süreleri az daha uzadı!


Cenk SARIGÖL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnsanlık konuşma ve yazıyla yani iletişimle birlikte teknolojik gelişim sağlayabilmişlerdir. Medeniyet ise bu hasletleri hoşgörü, sevgi ve ahlaklı kullanmakla olur.