14 Haziran 2010

Torbalı Chp İlçe Başkanı Yalanlarına Belgeler

Torbalı'ya İzmir'in çöpünü getirmeye azmetmiş veya işbirliği yapan ekip Torbalı Chp İlçe Başkanı Faruk Akpunar'ın,
Yalanlarının Belgeleri


Bundan önceki yazımız “Halkı Aptal Yerine Koymakhttp://cenksarigol.blogspot.com/2010/06/halk-aptal-yerine-koymak-izmir-ili.html başlığı altında Chp Torbalı ilçe Başkanı Faruk Akpınar’ın İzmir çöpünün Taşkesik Köyüne taşınması konusunda yaptığı ve içeriği yalanlarla dolu konuşmayı sizlerle paylaşmıştıktık. Açıklama oldukça uzun. Tabii uzunluk yalan beyanların çokluğunuda beraberinde getirmiş. Uzun olduğu için bu yazımızda aynı yalan beyanları tekrar yayınlayıp, yazı alanımızında ırzına geçmesine müsaade etmeden açıklamadaki (Büyük Torbalı ve Ege Haberi Gazetelerinde yayınlandı) yalanları sadece afaki değil belgeleriyle yüzlerine vurmak için. uzun süredir Büyükşehir'in harmandalı Çöplüğüne yer arayışları devam ediyordu. Bu süre zarfında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur ve Torbalı Chp İlçe başkanı Faruk Akpınar bu gerçeği sakladılar. Şimdi ise faruk akpınar gazetelere verdiği yalan beyanlarla çöplüğün suçunu Çevre ve Orman bakanlığına dolayısı ile hükümete oradanda Torbalı AkParti ilçe teşkilatına yıkmaya çalışmaktadırlar. Siyasete yalan bulaştırıyorlar. Gerek Çevre ve Orman bakanlığı, gerekse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazdığımız dilekçe ve her iki makamdan gelen cevapları sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

------------------------------------------------------------------------------------------
Konu: İzmir Büyükşehir Yeni Çöplük Alanı 17/05/2010
(Bilgi Edinme Hakkında Kanun Çerçevesinde)

Türkiye Cumhuriyeti
Çevre ve Orman Bakanlığı,

Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
ANKARA

Büyükşehir Belediye Başlanlığı,
İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Çöplüğünü, Torbalı ilçesi Taşkesik Köyü’ne taşıması için ihale aşamasına gelinmiştir. Sözü geçen alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Bunun için;
- Çevre Raporu varmıdır?
- Çevre Orman Bakanlığına yer tahsisi için ne zaman başvurmuş, başvuruda talep edilen sair yerler varmıdır? hangi evrakları sunmuş ve İzmir Büyükşehir’in başvurusu ne zaman kabul edilmiştir?
- Böyle bir çöplük alanının kabulü ve onayı için hangi kurum ve kuruluşların imzaları gerekmektedir?
- Çevre Orman Bakanlığının bu yeni çöplük alanını için tahsis ettiği araziyi ve başvuruyu ret etme hakkı varmıydı?
- Büyükşehir veya sair belediyeler başvurmadanda Çevre Orman Bakanlığı “buyrun çöpünüzü buraya dökebilirsiniz” diye yer tahsisi yapar mı? bu alan veya başka bir alan için bugüne kadar böyle başvurusuz yer tahsisi yapmışmıdır?

Yukarıda belirtilen soruların cevaplarını içeren varsa evrakların bir kopyalarının tarafıma ilgili kanunda belirtilen süre dahilinde ulaştırlmasını arz ederim.

Bilgi:
1-Bimer (Başbakanlık İletişim merkezi)
2-Çevre ve Orman Bakanlığı,
(Atık Yönetimi Daire başkanlığı)
3-İzmir Büyükşehir Belediye Bşk.lığı
Cenk SARIGÖL
-----------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda Çevre ve Orman Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir belediye Başkanlığı'na gönderdiğimiz dilekçe ve cevap istediğimiz soruları okudunuz. Şimdi sırasıyla cevaplara bakalım;
Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan gelen cevaptır:
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cevabıdır:

----------------------------------------------------------
28 Mayıs 2010

Konu; Bilgi Başvurusu

Sayın Cenk SARIGÖL,

Belediyemiz Bilgi Edinme Birimi'ne yapmış olduğunuz 17.05.2010 tarihli başvuruda, Torbalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Projesi'ne ilişkin bilgi istenmektedir.

Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'nın kapatılarak, yeni bir evsel atık bertaraf tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara 2004 yılında başlanmış ve proje için birçok alan değerlendirilmiştir. Söz konusu alan için ise Çevre ve Orman Bakanlığı'na, ilk olarak Eylül 2007'de başvuruda bulunulmuştur. Başvuru için tahsise esas genel bilgileri içeren ön-rapor ile Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürlüğünce, zemin geçirimsizliğinin belirlenmesine ilişkin yürütülen teknik çalışmanın sonuçları sunulmuş ve işlemler 2008 yılında sonuçlandırılmıştır.
Faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında irdelenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Değerlendirme Raporu sonuçlarına ve tüm ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak projeye yön verilecektir. Resmi Kurum görüşleri doğrultusunda, Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde bulunan tüm faaliyetler için karar verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Işıl KONYA
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Katı Atık İşl. Şb. Müdürlüğü
--------------------------------------------------------------------

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği cevaba bakarmısınız? sanırsınız ki projeyi yürüten Çevre ve Orman Bakanlığı... Üstelik, ilk bakanlığa yaptıkları başuru tarihi, hangi alanlar için yer tahsisi istediklerine dair sorulara hiçbir cevap yok. işte bunların vatandaşlarına saygıları bu kadar. oysa Sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli vasıflarını, ŞEFFAFLIK, AÇIKLIK, PAYLAŞIMCILIK, HALK KATILIMLI olarak niteleyenlerde bunlar... Yorum sizin sevgil okurlar!

Cenk SARIGÖL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnsanlık konuşma ve yazıyla yani iletişimle birlikte teknolojik gelişim sağlayabilmişlerdir. Medeniyet ise bu hasletleri hoşgörü, sevgi ve ahlaklı kullanmakla olur.